Bibliografia
Geneza ludowych obiektów sakralnych
Klasyfikacja ludowych obiektów sakralnych
Ludowe obiekty sakralne
w Zgierzu...

... i w okolicy 
Galeria ludowych obiektów sakralnych w Zgierzu
Bibliografia
Podziękowania
Autorzy strony

Szypszak S., Zamojski W.: Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie m. Zgierza. Zgierz, 1982

Rajski J.: Krajoznawcza Odznaka im. Jana Pawła II. V. Kapliczki i krzyże przydrożne.
   Trasa: Zgierz - Aleksandrów. Zgierz, 1997

Czechowicz B.: Religia. Encyklopedia PWN. T. 5. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,
    2002

Zamojski A.: Przewodnik po Zgierzu i powiecie zgierskim. Zgierz, TPZ, 2004

Plan miasta Zgierza udostępniony przez Wydział Geodezji UMZ

Rozdział pracy magisterskiej Pani Katarzyny Węglarskiej poświęcony kapliczkom Gminy
    Zgierz

Strona została przygotowana na konkurs "Ocalić od zapomnienia" organizowany przez UMZ