Galeria
Geneza ludowych obiektów sakralnych
Klasyfikacja ludowych obiektów sakralnych
Ludowe obiekty sakralne
w Zgierzu...

... i w okolicy 
Galeria obiektów sakralnych
w Zgierzu

Bibliografia
Podziękowania
Autorzy strony

ul. Przygraniczna ul. Stępowizna 1 ul. Odzieżowa 19 ul. Przemysłowa 30 ul. Rembielińskiego 7

 

 

ul. Szczawińska 48 ul. 1 Maja/Piłsudskiego ul. Piątkowska 32 ul. Łęczycka 21 ul. Łęczycka 45

Strona została przygotowana na konkurs "Ocalić od zapomnienia" organizowany przez UMZ