Galeria
Geneza ludowych obiektów sakralnych
Klasyfikacja ludowych obiektów sakralnych
Ludowe obiekty sakralne
w Zgierzu...

... i w okolicy 
Galeria ludowych obiektów sakralnych w Zgierzu
Bibliografia
Podziękowania
Autorzy strony

ul. Ozorkowska116 ul. Żytnia 79 ul. Jedlicka 30 ul. Jedlicka 60 ul. Jedlicka/Zielona

ul. 3 Maja/ Kuropatwińskiej ul. Ozorkowska 56 ul. Aleksandrowska/ Skośna ul. Aleksandrowska/ Piaskowice ul. Łódzka/Chełmska

ul. Orzeszkowej ul. Sosnowa 8 ul. Bazylijska/ Grudzińska św. Jan/ pl. Jana
Pawła II
św. Roch/ pl. Jana Pawła II

Strona została przygotowana na konkurs "Ocalić od zapomnienia" organizowany przez UMZ