Podziękowania
Geneza ludowych obiektów sakralnych
Klasyfikacja ludowych obiektów sakralnych
Ludowe obiekty sakralne
w Zgierzu...

... i w okolicy 
Galeria ludowych obiektów sakralnych w Zgierzu
Bibliografia
Podziękowania
Autorzy strony

Autorzy strony dziękują za pomoc w gromadzeniu materiałów i cierpliwość:

Panu Maciejowi Wierzbowskiemu z Muzeum Miasta Zgierza

Pani Agnieszce Kosmalskiej

Panu Andrzejowi Czaplińskiemu,

Księdzu Władysławowi Stępniakowi

Panu Kamilowi Wasiakowi

Panu Jerzemu Nowińskiemu, Przewodniczącemu Zarządu Osiedla Przybyłów

Pani Marii Piwowskiej

Pani Małgorzacie Mirowskiej

Strona została przygotowana na konkurs "Ocalić od zapomnienia" organizowany przez UMZ