Autorzy strony
Geneza ludowych obiektów sakralnych
Klasyfikacja ludowych obiektów sakralnych
Ludowe obiekty sakralne
w Zgierzu...

... i w okolicy 
Galeria ludowych obiektów sakralnych w Zgierzu
Bibliografia
Podziękowania
Autorzy strony

ad stroną "Ocalić od zapomnienia..." pracowali ( pod opieką mgr Urszuli Stępniak):

Autor strony - Marcin Ulański - klasa VI b

Zdjęcia i opracowanie zgromadzonego materiału:

Weronika Gębicka - klasa VI d
Kinga Lesiakowska - klasa VI b
Dominika Skowrońska - klasa VI d
Bartek Sobczak - klasa VI b

 

Strona została przygotowana na konkurs "Ocalić od zapomnienia" organizowany przez UMZ