Próba klasyfikacji ludowych obiektów sakralnych
Geneza ludowych obiektów sakralnych
Klasyfikacja ludowych obiektów sakralnych
Ludowe obiekty sakralne
w Zgierzu...

... i w okolicy 
Galeria ludowych obiektów sakralnych w Zgierzu
Bibliografia
Podziękowania
Autorzy strony


Kapliczka przydrożna -
niewielka budowla lub rzeźba kultowa umieszczana przy drogach
w celach dziękczynnych i obrzędowych.
Może występować w formie:
  niewielkiej kaplicy
z przedstawieniem dewocyjnym we wnętrzu, czasem z ołtarzykiem,
  wieżyczki lub miniaturowej świątyni z niszą lub wnęką na obraz lub rzeźbę,
  kapliczki słupowej, złożonej z trzonu w formie kolumny lub filara zwieńczonego głowicą
    z niszami lub też tablicą eksponującą obraz,
"domków" zawieszanych na drzewach lub na słupach, z obrazem lub rzeźbą Maryi, Jezusa  
    lub świętego.

Kapliczka przydomowa - ufundowana przez właścicieli domów, często jako wotum wdzięczności; miała także zapewnić mieszkańcom domu opiekę Boską; stawiano ją w przydomowych ogródkach, na skalniakach lub betonowych postumentach, w otoczeniu kwiatów i krzewów, rzadziej na ścianie domu. Najczęściej umieszczana w niej jest figurka Matki Boskiej.

Krzyż przydrożny - stawiano go na rozstaju dróg, na początku i końcu wsi, w miejscu upamiętniającym jakieś ważne wydarzenie.

Figura przydrożna - jeżeli jej głównym elementem plastycznym jest rzeźba figuralna, nie jest zaliczana  do kapliczek przydrożnych.

Strona została przygotowana na konkurs "Ocalić od zapomnienia" organizowany przez UMZ