Podziękowania
Geneza ludowych obiektów sakralnych
Klasyfikacja ludowych obiektów sakralnych
Ludowe obiekty sakralne
w Zgierzu...

... i w okolicy 
Galeria ludowych obiektów sakralnych w Zgierzu
Bibliografia
Podziękowania
Autorzy strony

Autorzy strony dziękują za pomoc w gromadzeniu materiałów i cierpliwość:

Pani Małgorzacie Olczyk

Panu Stanisławowi Słomczyńskiemu

Pani Katarzynie Węglarskiej

Pani Jolancie Kubiak

Pani Ewie Szeligowskiej

Pani Marii Tkaczyk

Oli Dworakowskiej

Rafałowi Hajdysowi

Strona została przygotowana na konkurs "Ocalić od zapomnienia" organizowany przez UMZ